Skarżyskie Archiwum Cyfrowe

Skarżysko-Kamienna jest miejscem o krótkiej, lecz znaczącej historii. Dzieje miasta są ważnym przyczynkiem do historii społecznej i gospodarczej Polski. Muzeum im. „Orła Białego” mając świadomość tego faktu, od wielu lat stara się gromadzić, zabezpieczać i udostępniać archiwalia związane z historią miasta i jego mieszkańców. Dzięki tworzeniu Skarżyskiego Archiwum Cyfrowego, Muzeum chce włączyć się w oddolny ruch archiwów społecznych, które poprzez aktywizację lokalnej społeczności, wypełniają misję ratowania i upowszechniania świadectw historii.

Poprzez zaangażowanie skarżyszczan i osób związanych z miastem istnieje szansa ocalenia od zapomnienia materiałów o niezwykłej wartości historycznej – nie tylko dokumentów, fotografii czy przedmiotów, ale i wspomnień. Główną ideą przedsięwzięcia jest nie tylko gromadzenie materiałów oraz udostępnianie zbiorów szerszemu odbiorcy, ale również pozyskiwanie niedostępnych dotąd źródeł historycznych – osoby zainteresowane będą mogły podzielić się swoimi pamiątkami, bez konieczności przekazywania ich placówce.

Na stronie SAC sukcesywnie będą prezentowane zdigitalizowane różnorodne archiwalia – przede wszystkim dokumenty i zdjęcia. Planowane jest również udostępnianie relacji osób związanych z wydarzeniami historycznymi ważnymi dla miasta.

Wszystkie materiały zostały podzielone według zagadnień i zgodnie z chronologią. Dzięki temu użytkownik może wyszukiwać interesującego go rzeczy na dwa sposoby.

Wskazówki dla osób zainteresowanych udostępnianiem swoich zbiorów


Wszystkie osoby które chcą podzielić się swoimi pamiątkami poprzez SAC nie muszą przekazywać ich Muzeum. Jeśli właściciel nie będzie chciał rozstać się z ważną dla niego rzeczą wystarczy, że dostarczy ją do placówki w celu wykonania niezbędnych prac identyfikacyjnych oraz kopii.

W tym celu prosimy o informację na adres mailowy: muzeum@muzeum.biz lub b.kasprzyk@muzeum.biz

Wyszukiwarka

            

Dofinansowano w ramach konkursu "TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM"

     

Muzeum im. Orła Białego
ul. Słoneczna 90
26-110 Skarżysko-Kamienna